Małopolski Ośrodek
Ruchu Drogowego w Tarnowie
INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO
33-104 Tarnów, ul. Okrężna 2F
Sekretariat - tel./fax 14-626-99-11
Obsługa Zdających - tel. 14-626-97-32
Kategoria AM
egzamin państwowy
Kategoria A1
egzamin państwowy
Kategoria A2
egzamin państwowy
Kategoria A
egzamin państwowy
Kategoria B
egzamin państwowy
Kategoria B+E i B(96)
egzamin państwowy
Kategoria C
egzamin państwowy
Kategoria C+E
egzamin państwowy
Kategoria D
egzamin państwowy
Kategoria T
egzamin państwowy